Faşizmin Vahşetine Bulaşanlar Susanlar Direnenlerfaşizmin vahşetine bulaşanlar 
susanlar 
direnenler

Yağma ve sömürü düzeniyle var olabilenlerin faşist devlet yöntemleriyle rehin tuttuğu toplum faşizmin suçlarına bulaşanlar, korkuyla susup sinenler ve direnenler diye ayrışmakta.

1- Faşizmin suçlarına bulaşanlar kendilerini siyasi alanda “sağcılık, milliyetçilik, dincilik ve devlet yanlısı” diye ifade etmekte.

2- Faşizmin suçlarına bulaşmanın mecburiyet haline geldiği düzende bu suçlara bulaşmayan hiç kimsenin devlet saldırılarından muaf olması da mümkün değil.

3- Yağma düzeninin topluma dayattığı yaşam biçimi değişip dönüşen toplumun durumuyla tam bir çatışma içindedir. 

4- En son diktatör ve şebekesinin din istismarcılığıyla süslediği suç devleti dyatmasından medet umar hale düşen yağma düzeni toplumu da suç şebekeleri yöntemlerini kabul etmeye zorlamaktadır.

5- Türkiye devleti tarih sahnesine çıktığından itibaren insanlık suçlarına bulaşmış ve toplumu da sürekli vahşetle rehin tutmuştur. Kitle katliamları, vahşet yöntemleri ve faşizm yağma düzeninin değiştiremediği temel karakteristiğidir.

6- Devletin toplumsal hayatın her anını kontrol edip kendisi dışında her örgütlenmeye saldırması toplumun en ufak bir sorunda dahi bir araya gelip karşı koyma gücünü kırmıştır. 

7- Örgütlü olmanın suç olarak benimsetildiği toplum, 3 kişi bir araya gelmenin dahi ömrü boyunca faşizmin doğrudan saldırısına uğramak olduğunu içine sindirip her sorunuyla tek başına uğraşmak zorunda kalmıştır.

8- Örgütlenme bilinciyle hareket ebilen az sayıdaki insan ise çoğu zaman faşizmin saldırıları altında dağılmadan durabilmeyi başarı sayar hale gelmiştir.

9- Faşizme karşı ne şartta olursa olsun daima direnme geleneğini taşıyan sadece; devrimciler, sosyalistler ve Kürd hareketidir. Toplumun ezilen kesimlerinin savuncularını da umudunu da bunlar oluşturmaktadır.

10- Değişip dönüşen toplumun gününü ve geleceğini belirleyen iki temel çekim alanı vardır ilki diktatör ve şebekesinin temsilciliğini yaptığı faşizm, diğeri ise hak adalet ve özgürce bir yaşamın savuncusu direniştir.

11 Faşizmin suçlarına bulaşanlarla direniş arasındaki kavga, susanların değişip değişmemesine göre belirlenecektir.

KızılYıldız.org
YAZIYI PAYLAŞ: Facebook Twitthis Furl

Facebook'tan Yorum Yap

.
2017 Kaynak Gosterilerek Her Yazi Istendigi Gibi Kullanilir. KIZILYILDIZ.org Devrimin KIZIL YILDIZI Dizayn: K.C.Y