Hak Adalet Özgürlük Direnişte


 Hak adalet özgürlük direnişte

Yağma düzenini olduğu gibi sürdürmek dışında seçeneksiz olanlar diktatörün suç devleti yöntemleriyle tam bir çürüyüş ve yozlaşmaya uğrayıp suç işlemek dışındaki her vasıflarını da kaybetmiştir. 

1- Diktatör ve şebekesi; IŞİD’leşen devlet/toplum modeli dışında iktidarda kalamayacak kadar beceriksiz basiretsiz bir suç güruhudur.

2- Sağcı, ümmetçi, milliyetçi, devlet yanlısı, yağmacı, rantçı her tür suçu işleyenlerden oluşturulan devlet modeli diktatörün temsilciliğinde egemendir.

3- Yağma düzeni ancak faşizmin en kaba yöntemleri ve vahşetle sürdürülür iddiasındaki AKP + Bahçeli MHP + Hüdapar + darbeci ordu polis vb tüm topluma diktatöre tapmak dışında seçeneksizlik dayatmaktadır. 

4- Diktatörün emekçilere, ezilenlere dayattığı “yasak ve baskılardan” memnun ancak ekonominin ve ülkenin içinden çıkılmaz bir kırılmaya gitmesinden de “rahatsız” olan bir kısım yağmacı ise diktatör ve şebekesinin kaçınılmaz yıkılışı sürecinde el altında tutulacak düzen içi alternatifi de CHP’de aramaktadır.

5- Diktatör ve şebekesinin direnmek dışında her seçeneği hiçleştirmesiyle adalet yürüyüşü düzenlemek zorunda kalan CHP bu yürüyüşü düzene bağlılık sembolü yapmak istemektedir.

6- Diktatör ve şebekesinin kendileri dışında düzen içi her seçeneği “yok saymak ve yok etmek” için sistemin geleneksel “demokrasicilik” sınırlarını hiçe sayıp gücü yeten yetene bir süreci dayatması düzen içi her grubu da çatışmayı göze almak dışıunda seçeneksiz bırakmıştır.

7- Diktatör ve şebekesine karşı açık bir çatışmayı da göze almayan düzen içi de olsa hiçbir arayışın diktatöre yaranıp yanaşmak dışında şansı yoktur.

8- CHP’nin sokağa çıkmama tavrı da, sokağa çıkmamanın getirdiği siyaseten etkisizleşmekten kurtulmak için ara formül olarak düzenlediği çatışmalardan kaçınmalı ”adalet yürüyüşü” de yağma düzeninin sıkıştığı çıkmaza çare olmaktan uzaktır.

9- Ülkenin, toplumun yıkımı dışında iktidarda kalamayacak “geleneksel” faşist devlet modeli; diktatörün dayattığı suç şebekeleri devletine sıkışmasıyla ancak zorun gücüyle adım atabilecek kabiliyeti kaldığını göstermiştir.

10- En ufak bir hak adalet ve özgürlük isteminin faşizmin “fişlemesiyle” ömrü boyunca saldırıya uğramak olduğunu içselleştirip yılgınlaşmış toplum çoğunluğunun bu korkuyu yıkmak dışında insani bir çıkışı yoktur. Yağma düzenine karşı her yerde her araçla direniş hak adalet ve özgürlüğe gidişte gerçekçi tek seçenektir.

KızılYıldız.org
YAZIYI PAYLAŞ: Facebook Twitthis Furl

Facebook'tan Yorum Yap

.
2017 Kaynak Gosterilerek Her Yazi Istendigi Gibi Kullanilir. KIZILYILDIZ.org Devrimin KIZIL YILDIZI Dizayn: K.C.Y