İnsan Direnir


insan direnir

Diktatör ve şebekesi 15 Temmuz fırsat darbesine muhtaç durumuyla toplumu korkudan sinmekten başka bir şey yapmaz hale getirip iktidarda kalmak için her suçu işlemeye devam ediyor. Cendereye sıkışmış toplum çoğunluğu ise ne olursa olsun alanları terk etmeyen bir direniş mücadelesini şimdilik sadece izliyor.
 
1- 12 Eylül 1980 faşist askeri darbesiyle, 15 Temmuz 2016 fırsat darbesi sonrası yaşananlar kıyaslamasında darbeciler açısından diktatörle şebekesinin 12 Eylül faşist darbecilerini güncelleyip tekrarlamaktan öte bir ufku yok.

2- Her iki darbe açısından en büyük fark toplumsal karşı koyuşta. 12 Eylül darbesine karşın 15 Temmuz fırsat darbecilerinin zulmüne karşı direniş toplumu harekete geçirmeye güç yetiremese de az sayıda insanın fedakarlıklarıyla da olsa durmuyor devam ediyor. 

3- Faşizmin top yekün saldırısı altında yaşayan her insanın iki seçeneği kalır, ya korkup sinerek ortalıkta görünmemek ya da ne olursa olsun faşizme karşı direnmek. Faşizme direnmeyenin sustuğu yerde çürüyüp yozlaşmak dışında bir hayat beklentisi ise mümkün değil.

4- 15 Temmuz fırsat darbecilerinin tüm tutarsızlıklarına rağmen hala yandaşlarının olması ise 12 Eylül 1980 darbesi sonrası toplumsal insani çürümenin de sonucudur. 

5- Faşizmin uzun yıllar devletçe tüm toplumu rehin alan şebekeleşmesiyle kendileri dışında hiç kimseyi 3 kişi biraraya gelemez hale getirmesi diktatör ve şebekesinin ceberrut saldırıları karşısında örgütsüz toplumu korkuyla sinmekten başka şey yapamayan savunmasız çaresiz insanlar olmaya mecbur etmiştir.

6- Uzun yıllardır zulme ve zalime karşı insanca yaşamı savunan direniş geleneğini taşıyan devrimciler sosyalistler ve Kürd hareketi diktatör ve şebekesinin top yekün saldırlarına karşı da kararlılıkla mücadele eden tek güçtür. 

7- Diktatörün devam ettirdiği faşist devlet nizamının temel gayesi devrimciler sosyalistler ve Kürd hareketini toplumdan soyutlayıp yalnızlaştırarak güçsüzleştirmektir. Buna karşın toplumun da insanca bir yaşam için devrimciler sosyalistler ve Kürd hareketini güçlendirecek dayanışmadan başka seçeneği yoktur.

8- Yağma sömürüyle var olabilenler nasıl en geri, en yoz, en saldırgan ırkçı dinci kesimin iktidarı dışında seçeneksizse çürüyüp yozlaşmak yerine insan kalmak isteyen herkes de direniş dışında seçeneksizdir.

KızılYıldız.org
YAZIYI PAYLAŞ: Facebook Twitthis Furl

Facebook'tan Yorum Yap

.
2017 Kaynak Gosterilerek Her Yazi Istendigi Gibi Kullanilir. KIZILYILDIZ.org Devrimin KIZIL YILDIZI Dizayn: K.C.Y