Suçla Suçluyla Mücadeye Katıl Diktatöre Diren


suçla suçluyla mücadeye katıl
diktatör ve şebekesine diren


Suç işlemek dışında her vasfını kaybeden diktatör ve etarafında toplanan güruh işledikleri suçların hesabını vermemek için ülkede herkesi de rehin aldı.

1- Hiçbir zaman hukuk devleti olamamış Türkiye artık yasaların da geçersiz olduğu bir süreçte yıkıma sürükleniyor.

2- Diktatör ve şebekesi IŞİD vari bir model dışında iktidarda kalamayacakları her yaptıklarının suç olduğu bir döneme girmiştir.

3- Diktatöre tapınmak dışında topluma önerebileceği hiçbir şeyi kalmayan güruh bunun dşındaki her girişim ve düşünceye de devlet gücüyle saldırmaktadır.

4- Diktatör ve şebekesinin işledikleri sayısız yüz kızartıcı, savaş ve insanlık suçlarından sadece belgelenip kamuoyuna yansıyanları dahi yargılanmalarına yeterlidir. 
 
5- Diktatör faşist devlet geleneğinin her tür insanlık dışı uygulama ve argümanlarını devlet gücüyle topluma dayatıp herkesin de işlediği suçlara bulaşmasını zorunlu tutmaktadır.

6- Faşizmin dayatmalarıyla ömrü boyunca 3 kişi bir araya gelmekten kaçan toplum çoğunluğunun korkuyla sinmekten dışında yolu yoktur.

7- Kısıtlı güçleriyle uzun yıllardır faşizme karşı mücadele eden devrimciler, sosyalistler ve Kürd hareketi diktatör ve şebekesinin dayatmaları karşısında da direnişi ayakta tutan yegane güçlerdir. 

8- Toplumsal soyutlanma ve yalnızlaştırma kıskacından kurtulamayan devrimciler, sosyalistler ve Kürd hareketi uygun dönemde çevrelerinde toplanan önemli bir kısım insanın da değişen mücadele şartlarına uyum sağlamak yerine yağma düzeninin dayatmalarına teslim olmasıyla daha dar bir alana sıkışmıştır.

9- Diktatör ve şebekesinin arada bir demokrasicilik yalanlarıyla ortalıkta boy göstermesi sadece sıkıştıkları içindir. Diktatör ve şebekesinin çıkarına uygun olmadığı sürece toplumda hiç kimsenin hiçbir hakkı yoktur. 

10- Yağma düzeni devlet dahil tüm gücüyle saldırıya geçince her şeyi bir kenara bırakıp ortalıktan kaybolma alışkanlığı yine egemen olsa da bu kez direnişin zayıf gücü ayakta durarak “tam” teslim oluşu önlemiştir.

11- Diktatör ve şebekesine karşı koymak suçla suçluyla mücadeledir. Direniş dışında insan kalmak ise mümkün değildir.

KızılYıldız.org
YAZIYI PAYLAŞ: Facebook Twitthis Furl

Facebook'tan Yorum Yap

.
2017 Kaynak Gosterilerek Her Yazi Istendigi Gibi Kullanilir. KIZILYILDIZ.org Devrimin KIZIL YILDIZI Dizayn: K.C.Y