Korkunu Yen Diktatöre Şebekesine Diren

faşizme direnmeyen yozlaşır 
korkunu yen diktatöre şebekesine diren

Diktatör ve şebekesinin şahsi çıkarları dışında ülkedeki her şeyin ve her insanın hiçleştirildiği faşist suç düzeni korkuyla susup “geçiştirilecek bir dönem” değil.

Diktatör ve şebekesi dışında hiç kimsenin hayatı dahil hiçbir şeyinin ne güvenliği ne hakkı ne de kendini her hangi bir haksızlık ve adaletsizliğe karşı savunması bırakılmadı. Gücü olan ne kadar suçlu haksız vicdansız olursa olsun ona yamanma alışkınlığını besleyen yağma düzeni kendisine ırkçı, milliyetçi, din istismarcısı, tecavüzcü, talancı sağcılardan oluşturduğu yandaşlarla suç düzenini toplumsal hayatın her alanında egemen kılmakta. 

Diktatör ve şebekesi şahsi çıkarları uğruna ülkede her insanı birbirine düşman edip kendileri dışında hiç kimsenin sesinin duyulmaması için de devlet terörünü tüm topluma mecburen kabul etmeleri gereken bir zorbalık olarak dayatmakta. Devlet terörüyle korkutulup sindirilen toplum çoğunluğu ise suç şebekesi iktidarından “güvenli yolla kurtulma” umudunu faşizme karşı direnenler de bulamamakta. Diktatör ve şebekesinin suç düzeninin susup sindiği için kendisine verdiği zararı sineye çekmeyi direnenlerin yaşadıkları problemlerle kıyaslayıp uzak durmakta. Faşizmin direnenleri yalnızlaştırılma politikası ise direnişin gücünü zayıflatsa da bitirmesine yeterli olmamakta. 

Faşizmin yozlaştırıp çürüttüğü insan yapısı devlet dahil toplumu ilgilendiren her alanda egemen. Irkçılık, din bezirganlığı, hamasetçilik demogoji ve yalanla oluşturulan söylemleri varlıklarını ancak yağma sömürü düzeniyle sürdürebilmelerinden kaynaklanmakta. Diktatör ve şebekesi yağma ve sömürü düzenini vahşet yöntemleri dışında sürdürmenin mümkün olmadığı iddiasıyla yağmacı güruhları etrafında toplarken buna karşın insanca bir yaşam isteyenlere ise sadece direniş kalmakta. Direnişi yönünü isyana çevirmedikçe “umursamayıp tanımayacağını” ve her durumda sadece saldıracağını ilan eden diktatör ve şebekesinin suç düzenine karşı direnenlerin de isyanı hedefleyen bir direniş sürecine girmesi gerekmekte. Direnişin gücü toplumsal destekle büyür ve bunun yolu da cesaretle mücadele ve dayanışmanın yaygınlaşmasından geçmekte.

KızılYıldız.org
YAZIYI PAYLAŞ: Facebook Twitthis Furl

Facebook'tan Yorum Yap

.
2017 Kaynak Gosterilerek Her Yazi Istendigi Gibi Kullanilir. KIZILYILDIZ.org Devrimin KIZIL YILDIZI Dizayn: K.C.Y