Suç Düzenine Direniş Haktır‘her toplum layık olduğu şekilde yönetilir’
suç düzenine direniş haktır


Sayısız yüz kızartıcı, savaş ve insanlığa karşı suçları belgelenen diktatör ve şebekesinin hile ve sahtekarlıkla gasp ettiği devlet gücüyle toplumu ilgilendiren her alana yaydıkları suç düzeni korkuyla sindirip susturdukları toplum çoğunluğunun sessizliğini suçlarının onaylanması diye dayatmasıyla ayakta kalmaktadır.

Suç şebekesi tüm topluma korkuyla sinip her zulme teslim olmak dışında her söz ve davranışı fiilen yasaklamıştır. Her insanın diktatör ve şebekesinin çıkarı için sömürülen yağmalanan ve yeri geldiğinde rehin olmayı sessizce kabullenmek dışındaki her davranışı suç şebekesinin devlet gücüyle saldırmasına sebep sayılmaktadır. Yasa kural ve toplumsal her değerin sadece diktatör ve şebekesinin çıkarına uygun olduğunda geçerli sayılıp diğer zamanlarda herkes için yok olduğunun dayatılması 3 kişi bir araya gelmekten yıllarca kaçınmak zorunda kalmış toplum çoğunluğunu zulme karşı savunmasız kaldığı için çaresizce teslim olmaya mecbur etmiştir. Bir parça “burjuva demokratik” yasa ve kuralın geçerli olması halinde dahi iktidarda kalması mümkün olmayan suç şebekesi tüm toplumu susturduğu için suç düzenini kabule mahkum etmektedir. 
 
Diktatör ve şebekesinin gücü yaptıkları her suçun toplum tarafından sessizce karşılanmasındadır. Suçları ortaya dökülmesine rağmen “dokunulmayan” şebeke üyeleriyle toplumda zaten olan yozlaşıp çürümek dışında var olunamayacağı anlayışı gelecek kuşaklara da aktarılmakta, ülke suçlular dışında hiç kimsenin hiçbir hakkının kalmadığı IŞİD’leştirilmiş güruhlar toplamı olmaya zorlanmaktadır.

Hiçbir toplum suç düzenine layık değildir. Suçluların gücü onlara teslim olunduğunda çoğalır direnildikçe ise etkisini yitirir. Suç düzenine karşı her insanın yapabileceği bir şey vardır. Faşizme karşı direnişin her alanda her araçla yapılması insanlığın ortak kabul ettiiği temel bir haktır. Suç düzeni dışında var olması mümkün olmayan diktatör ve şebekesinin dayattığı zulme karşı direnmek herkesin gücü yettiğince yapması gereken insanlık görevidir. 

Faşizme karşı direnmeyen çürür ve mutlaka suç düzeninin suçlarına bulaşmak zorunda kalır. Her zulmü her suçu olağan karşılayan insanlara dönüşmemenin bilinen tek seçeneği buna karşı direnmektir. Direniş insanca yaşanacak bir ülkenin de olabilirliğinin tek gerçek temsilcisidir.

KızılYıldız.org
YAZIYI PAYLAŞ: Facebook Twitthis Furl

Facebook'tan Yorum Yap

.
2017 Kaynak Gosterilerek Her Yazi Istendigi Gibi Kullanilir. KIZILYILDIZ.org Devrimin KIZIL YILDIZI Dizayn: K.C.Y