Suç Düzenine Karşı Çare Direniş
diktatörün faşist suç düzenine karşı
insanca yaşam için çare direniş


Diktatör ve şebekesi def edildikleri iktidarı gasp edip dayattıkları faşist suç düzeniyle tüm topluma direniş dışında hiçbir hak arama alanı bırakmadı. Her şeyi göze almadan ise en ufak bir hak ve adalet arayışı mümkün değil.

Diktatör ve şebekesi kendi suçlarına bulaştırdıkları dışında toplumdan dışlanmaya devam edilen yozlaşıp çürümüş bir suç güruhundan başka bir şey değildir. Yüz kızartıcı, savaş ve insanlığa karşı suçlar işleyenler dışında diktatörün yanında “günüllü” duracak kimse bulunmamaktadır. Geçim şartlarından rehin alınıp, yüzyıllık en gerici, ırkçı sağcı anlayışlar dışında herhangi bir şeyi duyması bile tehlikeli sayılan taraftarları ise sadece kurtarılması gereken Stocholm sendromlu rehinelerdir. Diktatörün iktidardan düşmemek için dayattığı suç düzeninde hiç kimsenin hak ve adalet aramasına olanak kalmamış ve gücü yeten yetene bir süreç işletilmektedir. Devlet dahil toplumu ilgilendiren her kurum ve olanağı darbe yöntemleriyle gasp eden suç şebekesi toplumda hiç kimsenin de gücünün olmaması için de sürekli saldırganlığı olağanlaştırmıştır. Diktatör ve şebekesiyle suçlarına bulaştırdıklarına karşı toplumda herkesin sadece her olanakta her araçla faşizme karşı bir isyanı hedefleyen direniş yolu açıktır.

Toplumların her hangi bir eylem ve girişimi meşru kabul etmesi bir hakka dayandığı sürecedir. Diktatör ve şebekesinin her tür suçla içli dışlı oluşu en kör yandaşın dahi bildiği bir gerçekken direnişin her girişiminin meşruluğu ise tartışılmayacaktır.

Faşist suç düzeni diktatör ve şebekesinin çıkarına uygun olan her şeyi yasal ve normal sayarken toplumda her insanın yaşam dahil hiçbir hakkını tanımamayı da olağanlaştırıp herkesi diktatörün çıkarı için rehine olmak dışında hiçbir özelliği kalmamış hale getirmiştir. Suç düzeni tüm topluma korkuyla sinip susmak ve her zulmü sömürüyü yağmayı sineye çekmek dışında her şeyi devlet terörüyle yasaklamışken herkesi insanca bir yaşam umudunu sürdürebilmek için dahi direnmek dışında seçeneksiz bırakmıştır.


Faşist suç düzeni; insanların 3 kişi bir araya gelmesinde kabuslar gören ve kaybedecek şeyi çok olan yağmacıların düzeniyken, direniş; kaybecek şeyi olmayanların her şeyi kazanması için tek çaredir.

KızılYıldız.org
YAZIYI PAYLAŞ: Facebook Twitthis Furl

Facebook'tan Yorum Yap

.
2017 Kaynak Gosterilerek Her Yazi Istendigi Gibi Kullanilir. KIZILYILDIZ.org Devrimin KIZIL YILDIZI Dizayn: K.C.Y