Suç İktidarına Karşı Tek Yol Direniş


hırsız katil suç şebekesi iktidarına karşı
ülkeni hayatını korumak için tek yol direniş


Hırsızlık dahil sayısız yüz kızartıcı, savaş ve insanlığa karşı suçları belgeli şebeke iktidarda diye toplum çoğunluğu korkuyla susup sinmeyi “akıllılık” sayma alışkanlığına sığınmıştır. Her şeyi göze alıp direnenler ise toplumun “güvenli” eylem beklentisine yanıt verecek güce ulaşmadığı için toplum çoğunluğu ülkenin ve hayatının yıkılıp yağmalanmasını sineye çekmektedir.

1- Diktatör ve ona bağlı şebeke ile her yandaşı bir suç iktidarı oluşturulduğunu bilip bu suç düzeninde yağmadan pay kapıp ayakta kalmaya uğraşmaktadır.

2- Toplumun tamamı diktatör ve şebekesinin işledikleri suçların farkında ancak ona karşı koyma gücü bulamama savunmasızlığıyla “dönemin geçmesini” bekleme eğilimindedir.

3- Uzun yıllardır faşizme karşı mücadele eden devrimciler, sosyalistler ve Kürd hareketi dışında diktatörün suç düzenine direnen örgütlü bir güç bulunmamakta ve direnerek topluma insanca yaşam umudunu taşımaktadırlar.

4- Ülkedeki her kaynağı her insanı yağmalamak dışında var olması mümkün olmayan suçlular topluma da devlet gücüyle her zulmü sineye çekme mecburiyeti dayatmaktadır.

5-Her hangi bir konuda en ufak bir hak arayışının diktatöre karşı en büyük tehlike diye topluma dayatılıp sürekli saldırıya uğraması hak arayıp “fişlenmek” yerine susup sinerek suç düzenine karşı “fırsatını bekleyen” öfke biriktirmeye dönüşmüştür. 

6- Suç şebekesi düzeninde diktatör ve şebekesinin çıkarına olmayan her toplum işleyiş işlevsizleştirildiğinden hiç kimsenin hak adalet arayışı için direnmek dışında seçeneği yoktur.

7- Toplumsal her ilişki ve işleyiş suç ve suçlulara karşı toplumun diğeri şeklinde bölünmüş iktidardaki şebekeye karşı direniş ise suç ve suçlularla mücadele olmuştur.

8- Gerekli karşılık verilmedikçe ne iktidarı ne de yağma düzenini bırakmayacak suç güruhuna karşı ülkesini ailesini hayatını korumak ve insanca bir yaşam isteyen herkesin tek seçeneği her şeyi göze alıp süren direnişe katılmaktır.

KızılYıldız.org
YAZIYI PAYLAŞ: Facebook Twitthis Furl

Facebook'tan Yorum Yap

.
2017 Kaynak Gosterilerek Her Yazi Istendigi Gibi Kullanilir. KIZILYILDIZ.org Devrimin KIZIL YILDIZI Dizayn: K.C.Y