Zulme Direniş Meşru Haktır


zalim korkuyla susanlar kadar güçlüdür
zulme direniş meşru haktır


Hırsız, katil, yağmacı, tacizci suç güruhu iktidarı toplumu korkuyla sindirip susturarak ülkeyi yıkıma sürüklüyor.

1- Zalimle uzlaşıp yanaşma arayışında olanlarla, insani değerlerini yitirmese de zalime karşı koyma gücü bulamayan toplum çoğunluğunun suskunluğu diktatörün suç düzeni dayanağını oluşturmakta.


2- Diktatör ve şebekesinin suçlu olduğu artık herkesin bildiği bir gerçektir. Suçluların “şerrinden” korkup susmak ve çıkış bulamamak ise toplumun temel sorununu oluşturmakta.


3- Uzun yıllardır faşizme karşı direnme geleneğini taşıyan devrimciler, sosyalistler ve Kürd hareketi diktatör ve şebekesinin her tür yasa ve kuralı da hiçe sayan saldırganlığına gereken araçlarla karşılık verme yetersizliğiyle düşük bir direniş profili izlese de suç düzenine karşı tüm toplumun insanca bir yaşam umudunun tek temsilcileridir.


4- Faşist devletin tüm toplumu rehin alıp denetim altında tutma şebekeleşmesiyle çatışmaya girmeden haksızlık ve zulme karşı biraraya gelme gücü bulamayacak toplum çoğunluğuna ulaşma yollarını yaratmak direnişin temel görevidir.


5- Köklü dönüşümler yaşayan her toplum eski “güvenli” fikir ve davranış alışkanlıklarına sığınma eğilimiyle de baş etmek zorundadır.


6- Değişip dönüşen toplum artık ne diktatör ve şebekesinin başını çektiği suç düzeni “sağcılığında” ne de eski “Türkiye” anımsamalarını gündemde tutan “düzen solculuğunda” beklentilerinin karşılığını bulamamaktadır. Diktatör ve şebekesi baskıyla zulmü ellerinden kaçırdıkları an toplumdan atılacak bir güruhtan başka bir şey değilken “düzen solcuları” da sadece yağma düzenini ufak tefek makyajla değiştirmenin toplumu teskin etmeye yetmeyeceğini göremeyen siyasi “bönlerdir.”


7- Diktatör ve şebekesinin faşist suç düzenine her itiraz önemlidir. Suç düzeni yerine oluşacak yeni dönemde de yalnız faşist suç şebekesine direnenlerin söz hakkı olacaktır.


8- İnsanca bir hayat isteyen herkes faşizmin dayattığı toplumsal suskunluğu kıran direnişi güçlendirmekle sorumludur. Faşizme karşı direniş meşru haktır.


KızılYıldız.org
YAZIYI PAYLAŞ: Facebook Twitthis Furl

Facebook'tan Yorum Yap

.
2017 Kaynak Gosterilerek Her Yazi Istendigi Gibi Kullanilir. KIZILYILDIZ.org Devrimin KIZIL YILDIZI Dizayn: K.C.Y