Suç Düzeni Susup Sinerek Değil Direnişle Değişirülkeni hayatını yıkıma sürükleyen suç düzeni susup sinerek değil direnişle değişir

Diktatör ve şebekesinin dayattığı suç düzeni gayrı meşrudur. Aldıkları kararlar uyguladıkları her şey suç unsurudur ve bu kararlara “emir gereği” vb diyerek de dahil olanlar suç ortağıdır. Faşizm yargılanması gereken suçluların şebeke düzenidir.

Diktatör ve çevresindekiler suç işlemek dışında her vasfını kaybetmiş bir güruhtan başka şey değildir. Onlara yandaş, taraftar olanlar da kişisel çıkarı için her “duruma” uyum sağlayacak yozlaşmış unsurlardan oluşmaktadır. 

Diktatör ve şebekesi, tüm ülke ve toplumu yağmalanıp sömürülen ve rehine olmaktan başka hiçbir özelliği olmayanlar diye tanımlayıp bunu da devlet ve toplum işleyişi haline getirmişlerdir. 

En ufak bir hak adalet ve özgürlük arayışında her şeyi göze almak zorunda olduğu dayatılan toplum ise buna karşı çıkma gücünü kendinde bulmaktan uzaktır. 

Suç düzeninde yaşam hakkı dahil her tür hak ve adalet talebi olan insanların her şeyi göze alıp direnmek dışında seçeneği bırakılmamıştır.

Diktatöre tapmayı reddeden, tapma olasılığı olmayan, insani özelliklerini koruyan, insanca yaşamak isteyen herkes tehlikeli sayılıp saldırıya uğramaktadır. Tüm topluma devlet saldırısına uğramaktan korunmak için diktatör ve şebekesinin suçlarına bulaşmak zorunluluğu dayatılmıştır. 

Diktatör ve şebekesinin dayattığı suç düzeni her insanı, dini tarikatların, ırkçı çeteleşmelerin, yağmacı güruhların vb suçlarına bulaşmak ya da her sömürü ve zulmü suskunlukla sineye çekme zorunluğuna mahkum etmiştir.

Suç düzeninde direnmeyen hak aramak için mücadele etmeyen hiç kimsenin en ufak bir hakkı ve güvencesi yoktur. Diktatör ve şebekesinin suç düzeni korkuyla sinip susanlar kadar güçlüdür, hak adalet ve insanca bir yaşam isteyenler için ise tek seçenek direniştir.

KızılYıldız.org
YAZIYI PAYLAŞ: Facebook Twitthis Furl

Facebook'tan Yorum Yap

.
2017 Kaynak Gosterilerek Her Yazi Istendigi Gibi Kullanilir. KIZILYILDIZ.org Devrimin KIZIL YILDIZI Dizayn: K.C.Y