Bizden

★ KIZIL DAYANISMA!

Kızıl Dayanışma, özetle enternasyonal proletaryanın yılmaz savaşçı önderlerinin ve devrimin tavizsiz sürdürücüsüdür. Bu yüzden bütün sol-sosyalist devrimci güçlere aynı yakınlıkta ve aynı yoldayız.. Uluslararası Komünist Hareketin diğer bileşenlerinin, önceki kuşaklardan yoldaşların, devrimci, ilerici eğilimlerden kardeşlerimizin bakışları da öyle. İşçiler ve emekçilerle birlikte, ülkenin aydın birikimiyle iç içe ve “genç” olmayı her zaman başa koyduk ve bu doğrultuda ilkelerimize sıkı sıkıya bağlı bir şekilde yolumuza devam edeceğiz.

Kızıl Dayanışma bundan sonra, işçi sınıfı ve ezilen halkların devrimci sesi olacaktır!

Kızıl Dayanışma: faşizme, emperyalizme, işbirlikçi tekelci kapitalizme, feodalizme, şovenizme ve her türden gericiliğe karşı, enternasyonal proletarya safında yazılı basın alanında mücadele veren sosyalist bir yapılanma arzusuyla yola çıkmaktadır. Yani o tüm kirlilikler ve düşkünlükler içinde sizin sesinizdir.

Kızıl Dayanışma işçi sınıfının ileri unsurlarıyla, ilerici aydınlarla ve gençlikle, komünist hareketin ustalarının perspektifine ve bilimselliğine sıkı sıkıya bağlı, birlikte yapacağımız ve başaracağımız onurlu ve güzel bir dünyanın kurulabilirliğinin tarihten de örnek alarak yaşanabilir bir dünyayı hedefliyoruz. Bu amaçla emperyalizme, faşizme, her türden gericiliğe, baskıya ve şiddete karşı yaşamı savunmak adına mücadeleyi Kızıl Dayanışma çatısı altında, ezilen halkların can düşmanı emperyalizme ve faşizme karşı devrimci ve sosyalist mücadeleyi yükseltmeye çağırıyor sizleri!

Yaşamı savunmak ve insanlığa sunmak adına mücadeleyi yükseltelim! Eleştirilerinizi, katkılarınızı, önerilerinizi ve desteklerinizi bekliyoruz!

‘Gerçekçi ol imkânsızı iste’ diyen Che’den... Denizlerden... Mahirlere... Kaypakkaya’dan bugüne... Seattle’den, Washington’a, Prag’a… Okmeydanı’na, F Tipi Zindanlara… Filistin’den Felluce’ye, Devrim şehitlerine… Devrime kadar direnenlere... Yarının sahiplerine halklarımıza dair... Geleceğinize, tarihinize sahip çıkamaya davet ediyoruz sizleri... Çünkü yaratmak istediğimiz insana özgü bir şey... Ve yaratılacak silsilenin her ne olursa olsun bu mücadele yaratmış olduğu tarihsel direniş geleneğiyle; biz’ler ve siz’lerin olan ve her şeyden de çok yaratılan devrimci ilkelere / değerlere bağlı olarak gelişmek zorunda ve gelişecek siz oldukça...

★ Yaşasın Kızıl Dayanışma!
★ Yasasin Poletarya Enternasyonalizmi!
2017 Kaynak Gosterilerek Her Yazi Istendigi Gibi Kullanilir. KIZILYILDIZ.org Devrimin KIZIL YILDIZI Dizayn: K.C.Y